Pécsi Tudományegyetem logo PTE Műszaki és Informatikai Kar
Breuer Marcell Doktori Iskola
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Építészmérnök PhD képzés

A Doktori Iskola Építészmérnök PhD doktori képzési programja más magyarországi doktori iskolák és az építész DLA iskola tapasztalatai alapján alakult ki. Az Építészmérnöki PhD oktatási program a történeti és modern építési anyagtan problémáit, a tartószerkezetek, valamint az épületszerkezetek kérdéseit foglalják magukba.

A program tartalmazza azokat a környezettervezési, településtervezési, energetikai tervezési stb. diszciplínákat is, melyek szorosan kapcsolódnak a tematikához. Figyelembe véve a tudományterület sajátosságait és az egyes kutatási területek szerteágazó témáit - esetlegesen interdiszciplináris jellegét - a Képzési Terv nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a doktoranduszok egyedi témáihoz igazodva adjon alapot a szükséges ismeretek elsajátítására. A képzési program célja, hogy az iskola doktoranduszai magas színvonalon készíthessék el fokozatuk megszerzéséhez szükséges disszertációjukat és teljesítsék a fokozatszerzéshez szükséges feltételeket.

Aktuális témakiírások (Országos Doktori Tanács honlapján)

A doktori iskola képzési terve és működési szabályzata letölthető az Országos Doktori Tanács honlapjáról.