Pécsi Tudományegyetem logo PTE Műszaki és Informatikai Kar
Breuer Marcell Doktori Iskola
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Jelentkezés

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara Építőművész, Építészmérnöki doktori felvételt hirdet a 2018/2019-es tanévben induló doktori (DLA/PhD) képzésre.

A képzés időtartama: 8 félév
Munkarend: nappali tagozat

Finanszírozás: ösztöndíjas / önköltséges.

A magyar nyelvű képzés önköltsége 590 000 Ft/félév
Az angol nyelvű képzés önköltsége 3 500 USD/félév

A képzésre egyetemi / MSc /MA diplomával rendelkező építészek, építészmérnökök, építőművészek (esetleg építőmérnökök) jelentkezhetnek. A felvételi eljárás keretében a Doktori Iskola Felvételi Bizottsága a jelölteket felvételi elbeszélgetésre hívja be. A doktori felvételihez kért anyagokat a felvételi elbeszélgetés napján kérjük hiánytalanul behozni.

A felvételi helye és ideje:

PTE MIK Építész Szakmai Intézet/ Breuer Marcell Doktori Iskola
Pécs, Boszorkány út 2. 3. emelet

Időpontja: 2018. július 05. 10.00
A jelentkezés feltételei:
 1. Kitöltött jelentkezési lap (az űrlap beszerezhető a Boszorkány út 2. B326 irodában illetve letölthető a Doktori Iskola honlapjáról is) 
 2. Egyetemi /MSc / MA oklevél másolata / igazolás a sikeres záróvizsgáról. (A beiratkozás feltétele az oklevél megszerzése 2016. szeptember 05-ig) 
 3. Nyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata
 4. Szakmai (tudományos) önéletrajz, publikációs jegyzék, portfolió az eddigi munkásságról
 5. Két szakmai ajánlás (elismert hazai vagy külföldi építészektől, építészmérnököktől, kutatóktól)
 6. A tervezett kutatási téma két-három oldalnyi leírása (építészeti, építészetelméleti, tervezési, építészmérnöki munkásságról)
 7. Témafelvezető esszé (kb. fél ív – 2000n), kutatási terv és ütemezés (vázlatterv, programterv az építészeti, építészetelméleti, építészmérnöki témáról); doktori dolgozatra ( DLA mestermű, PhD értekezés) javaslat (lehetőleg 2-3 év alatt megvalósuló, vagy megvalósítható kisebb épület, kutatói javaslat), 
 8. dolgozó jelentkező esetében a munkaadó nyilatkozata arról, hogy lehetővé teszi a szemeszterenkénti 5-ször 5 munkanapon, a konzultációkon való részvételt;
 9. 9 000 Ft jelentkezési eljárási díj befizetését igazoló dokumentum ( átutalási minta beszerezhető a Doktori Iskolában Martonné Gyurász Zsuzsannánál)
A felvételről a Doktori Iskola Felvételi Bizottsága javaslatára a Dékán dönt, a következők alapján:
 • a diploma és a diplomaterv minősítése
 • szakmai portfolióban dokumentált szakmai tevékenység, szakmai publikációk (nyomtatott, dokumentált formában)
 • felvételi beszélgetés
 • nyelvtudás

A felvételivel kapcsolatban részletes információk kérhetők  a 36 72 503 650 / 23810 melléken, személyesen a Breuer Marcell Doktori Iskolában: 7624 Pécs, Boszorkány út 2. B314 irodában (egyben levelezési cím is) illetve a martonzs@mik.pte.hu email címen.

Kapcsolódó tartalmak