Pécsi Tudományegyetem logo PTE Műszaki és Informatikai Kar
Breuer Marcell Doktori Iskola
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Breuer Marcell Doktori Iskola

2000-ben Pécs városa a késő-római, ókeresztény temető együttesének a megtisztelő, „Világörökség része” címet nyerte el, valamint Hild János érmet kapott a történeti belváros védelméért. Ezen elismerés a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kara Építész Intézetének tanszékei több mint három évtizedes munkájának volt köszönhető. Mivel a „Világörökség” gondozása folyamatos, aktív kutatómunkát igényel, felmerült az igény a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán egy elsősorban örökségvédelmi specifikummal rendelkező Doktori Iskola létrehozására. A mesteriskola akkreditációs pályázatát az alapítók 2001. júliusában nyújtották be. A mesteriskola „az integrált nemzeti örökségvédelem építészeti védelme” témájára szerveződött.

A mesteriskola 2003-ban 12 alapító- és meghívott tag, mester közreműködésével indult el. Dr. Bachman Zoltán, Dr. Kistelegdi István, Dr. Lenkei Péter, Dr. Szabó Pál, Dr. Tóth Zoltán alapító belső tagként; Bán Ferenc, Dr. Finta József, Jankovics Tibor, Vadász György külső alapító tagként; míg Erdélyi Zoltán, Farkas Gábor és Kampis Miklós meghívott tagokként vettek részt a mesteriskola indításában.

A Doktori Iskola az alapításkori örökségvédelmi irányultsága időközben a változó elvárások és a jelenkor igényeinek megfelelően kibővült, s ma az épített értékek védelmének minden aspektusával foglalkozik, a korszellemnek megfelelően a fenntartható építészetet szolgálja, megfelelve a szociális, környezetvédelmi és biztonsági elvárásoknak az építészet terén.

Ma a Doktori iskola az építőművész DLA mellett a műszaki tudományon belül építészmérnöki tudományágban folytat PhD doktori képzést. A Doktori Iskola meghatározó koncepciója, hogy a DLA és PhD hallgatók az elméleti felkészítésen túl olyan műhelymunkában tevékenykednek, amelyet a vezető oktatók, a szakma elismert művelői vezetnek, és veszik maguk mellé társként a hallgatókat. Ez a gyakorlat az, amely a pécsi oktatás, DLA/PhD képzés legmeghatározóbb, legkarakteresebb eleme, és amely kiemelten mássá teszi a többi ilyen jellegű képzésekhez képest. A hallgatók magas szintű, önálló, kreatív alkotó tevékenységet igénylő munkát végeznek. A legtöbb esetben az oktatókkal együtt megvalósuló épületeket, épületegyütteseket terveznek. A mester-tanítvány viszony legszorosabb formája jön így létre.

A Doktori Iskola elindította az idegen nyelvű képzést, ami az iskolában folyó alkotó munka nemzetközi elismerését tükrözi, s egyben további lehetőséget biztosít a nemzetközi kapcsolatok építésére.

A Doktori Iskola törzstagjai szakmai profiljának sokrétűsége biztosítja, hogy a művészeti és műszaki képzési területen egyaránt létrejöhessen a kapcsolat a határterületi kutatások között, s akár megosztott témavezetéssel biztosítható legyen a kutató-alkotó munka multidiszciplináris támogatása, azaz például megvalósítható a DLA témák szükséges műszaki-tudományos, információ-technológiai támogatása, valamint a művészeti és műszaki határterületek művelése is.