Pécsi Tudományegyetem logo PTE Műszaki és Informatikai Kar
Breuer Marcell Doktori Iskola
Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar


Hírek

PTE Innovációs Díj 2018

A Pécsi Tudományegyetem egyik fő célkitűzése a „vállalkozó egyetemi” szemlélet és működés kialakítása. Ennek keretében célunk az Egyetem azon kutatóinak, PhD hallgatóinak és hallgatóinak támogatása, akik olyan innovatív megoldásokon, kutatási projekteken dolgoznak, amelyek rendelkeznek akkora üzleti értékpotenciállal, amellyel a PTE eredményesen tud megjelenni a hazai vagy akár a világpiacon.

Tovább a hírekre Tovább Tovább jel átlátszó háttérrel


Aktuális események

tovább az eseményekre Tovább Tovább jel átlátszó háttérrel

Breuer Marcell Doktori Iskola

2000-ben Pécs városa a késő-római, ókeresztény temető együttesének a megtisztelő, „Világörökség része” címet nyerte el, valamint Hild János érmet kapott a történeti belváros védelméért. Ezen elismerés a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kara Építész Intézetének tanszékei több mint három évtizedes munkájának volt köszönhető. Mivel a „Világörökség” gondozása folyamatos, aktív kutatómunkát igényel, felmerült az igény a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán egy elsősorban örökségvédelmi specifikummal rendelkező Doktori Iskola létrehozására. A mesteriskola akkreditációs pályázatát az alapítók 2001. júliusában nyújtották be. A mesteriskola „az integrált nemzeti örökségvédelem építészeti védelme” témájára szerveződött.

A mesteriskola 2003-ban 12 alapító- és meghívott tag, mester közreműködésével indult el. Dr. Bachman Zoltán, Dr. Kistelegdi István, Dr. Lenkei Péter, Dr. Szabó Pál, Dr. Tóth Zoltán alapító belső tagként; Bán Ferenc, Dr. Finta József, Jankovics Tibor, Vadász György külső alapító tagként; míg Erdélyi Zoltán, Farkas Gábor és Kampis Miklós meghívott tagokként vettek részt a mesteriskola indításában.

A Doktori Iskola az alapításkori örökségvédelmi irányultsága időközben a változó elvárások és a jelenkor igényeinek megfelelően kibővült, s ma az épített értékek védelmének minden aspektusával foglalkozik, a korszellemnek megfelelően a fenntartható építészetet szolgálja, megfelelve a szociális, környezetvédelmi és biztonsági elvárásoknak az építészet terén.

Ma a Doktori iskola az építőművész DLA mellett a műszaki tudományon belül építészmérnöki tudományágban folytat PhD doktori képzést. A Doktori Iskola meghatározó koncepciója, hogy a DLA és PhD hallgatók az elméleti felkészítésen túl olyan műhelymunkában tevékenykednek, amelyet a vezető oktatók, a szakma elismert művelői vezetnek, és veszik maguk mellé társként a hallgatókat. Ez a gyakorlat az, amely a pécsi oktatás, DLA/PhD képzés legmeghatározóbb, legkarakteresebb eleme, és amely kiemelten mássá teszi a többi ilyen jellegű képzésekhez képest. A hallgatók magas szintű, önálló, kreatív alkotó tevékenységet igénylő munkát végeznek. A legtöbb esetben az oktatókkal együtt megvalósuló épületeket, épületegyütteseket terveznek. A mester-tanítvány viszony legszorosabb formája jön így létre.

A Doktori Iskola elindította az idegen nyelvű képzést, ami az iskolában folyó alkotó munka nemzetközi elismerését tükrözi, s egyben további lehetőséget biztosít a nemzetközi kapcsolatok építésére.

A Doktori Iskola törzstagjai szakmai profiljának sokrétűsége biztosítja, hogy a művészeti és műszaki képzési területen egyaránt létrejöhessen a kapcsolat a határterületi kutatások között, s akár megosztott témavezetéssel biztosítható legyen a kutató-alkotó munka multidiszciplináris támogatása, azaz például megvalósítható a DLA témák szükséges műszaki-tudományos, információ-technológiai támogatása, valamint a művészeti és műszaki határterületek művelése is.