University of Pécs logo UP Feit
Marcel Breuer Doctoral School of Architecture
University of Pécs
Faculty of Engineering and Information Technology

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. az EON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt és a PTE Műszaki és Informatikai Kara között hosszú évek óta kiváló partneri kapcsolat és szakmai együttműködés áll fenn. Ezen partneri kapcsolat, valamint a duális képzéshez kapcsolódó rendkívüli szakmai együttműködés indokolta az E.ON Villamosenergetikai Külső Tanszék megalapítását, amelyre 2018. szeptember 1-én került sor. Ehhez az együttműködéshez kapcsolódott 2020 október 1-én EON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt A tanszék létrehozásának egyik fő célja – a Kar oktatási, kutatási tevékenységének kiszélesítése, a gyakorlati tudás integrálása, valamint a duális képzés erősítése mellett - hogy a hagyományos képzési formában részt vevő hallgatók számára is elérhetőek legyenek a villamos és gázenergetika területéhez tartozó specifikus szakmai oktatások szabadon választható tantárgyak formájában. Ezen tantárgyak elsősorban a villamosenergia elosztása , gázenergia elosztása során alkalmazott, kis- és középfeszültségű és gázenergia hálózattechnológiákra, valamint az ehhez kapcsolódó olyan tevékenységekre tanítja meg a hallgatókat, melyek nélkülözhetetlenek a minőségi folyamatos villamos és gázenergia ellátás biztosításához. Az oktatások az elméleti tudásfelkészítés mellet, olyan élő gyakorlati tapasztalatokra épülnek, amelyek a napi használat során alkalmazandók. Oktató kollégáink magas szintű szakmai felkészültséggel, sokéves tapasztalattal és iparágon belüli elismertséggel rendelkeznek.