University of Pécs logo UP Feit
Marcel Breuer Doctoral School of Architecture
University of Pécs
Faculty of Engineering and Information Technology

Cím: IT Services Hungary Kft., Pécs Nagy Lajos Király útja 11.

Telefon: +36 (52) 591-834 Fax: +36 (1) 371-8106

A Képzésről

Az IT Services Hungary Kft. és a Pécsi Tudományegyetem között 2012-ben jött létre együttműködési megállapodás. Ennek egyik eleme volt a Kihelyezett Tanszék létrehozása a Műszaki és Informatikai Karon.

A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék az ITSH-nál alkalmazott technológiákat, módszereket és rendszereket, valamint, hogy belelássanak egy informatikai szolgáltató cég működésébe, mind elméleti, mind gyakorlati szinten.

A félév során az elméletben megszerzett tudást gyakorlatban is alkalmazniuk kell, komplex informatikai szolgáltatás összeállításával, majd prezentálásával. A hallgatók a kurzus sikeres elvégzése esetén képesek lesznek nagyvállalati környezetben, projektekben való szakmai részvételre, illetve az informatikai tevékenységek/szolgáltatások összefüggéseinek átlátására és megértésére. A képzés során a szükséges elméleti és gyakorlati IT ismeretek oktatása a cég kollégái által zajlik, így a résztvevők magas szintű és széles körű korszerű információs technológiai tudást is elsajátíthatnak.

Az Oktatás

A tanszék keretein belül a hallgatóknak lehetőségük van a következő kötelező valamint szabadon választható tantárgy felvételére:

  • Project management 1-2: angol / magyar nyelven
  • Cloud rendszerek
  • Basic IT for Germanic Students
  • IP alapú rendszerek

A tantárgyak elvégzése lehetőséget biztosít az egyetemistáknak arra, hogy rálátásuk legyen az Deutsche Telekom IT Solutions működésére és arra, hogy szakmai kérdésekkel kapcsolatban konzultálni tudjanak a cég munkatársaival.

A kurzusokat a DT-ITS munkatársai tartják, további információk elérhetőek itt:  https://www.deutschetelekomitsolutions.hu/


Management Board

Tibor Varga Senior Project Manager External head of department