University of Pécs logo UP Feit
Marcel Breuer Doctoral School of Architecture
University of Pécs
Faculty of Engineering and Information Technology

A Bizottság ellátja a Karon folyó minőségirányítási tevékenységet, a minőségirányítási rendszer fenntartásával és fejlesztésével összefüggő feladatokat, létrehozza és évente felülvizsgálja a Kar minőségpolitikáját,évente értékeli a Kar minőségcéljainak teljesülését.