University of Pécs logo UP Feit
Marcel Breuer Doctoral School of Architecture
University of Pécs
Faculty of Engineering and Information Technology

Dr. Attila Fülöp PhD
Dr. Attila Fülöp PhD
Associate Professor
fulop.attila@mik.pte.hu
Professional CV

Személyi adatok

Név:                                                                     Dr. Fülöp Attila
Beosztás, tudományos fokozat:                     egyetemi docens, MSc, PhD
Telefonos és e-mail elérhetőségek:               +36-72-503-650 / 23832
E-mail cím:                                                        fulop.attila@mik.pte.hu, afulop.pollack@gmail.com

MTMT:                                                                https://m2.mtmt.hu/api/author/10016129


Szakképzettség

 

2011. október 25.        építészmérnök PhD fokozat megszerzése a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Brauer Marcell Doktori Iskolában, Pécsett. 2011.10.25.

1998 – 2003                nappali tagozatos építőmérnök PhD (doktorandus) képzés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Doktori iskolájában, Budapest. Abszolutórium 2003.06.02.

1992 – 1998 január    okleveles építőmérnök, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar Építőmérnöki szak, Budapest.

1988 – 1992                középiskolai érettségi, Bánki Donát Szakközépiskola, Dunaújváros, Acélszerkezeti technikusi szak, érettségi.

 

Nyelvismeret

         Angol: középfokú ’C’ típusú, államilag elismert nyelvvizsga (1997), tárgyalóképes

         Olasz: alapfokú ’C’ típusú, államilag elismert nyelvvizsga (2003)

Szakmai pályafutás

Oktatási tevékenység:

2003.07.01 –              PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék, Pécs, egyetemi adjunktus

 

építészmérnök nappali és levelező képzések (főiskola, osztatlan egyetem, építészmérnök BSc.)

            Mechanika I. (Statika), Mechanika II. (Szilárdságtan), Mechanika III. gyakorlatvezető

            Szerkezettervezés előadó Prof. Lenkei Péterrel megosztva

            Méretezés alapjai előadó és gyakorlatvezető

            Acélszerkezetek előadó és gyakorlatvezető

            Szakdolgozat készítés acélszerkezeti statikai melléktéma konzulens

            Mechanika szigorlati bizottsági tag

 

építőmérnök nappali és levelező képzések (főiskola, egyetem, egyetemi kiegészítő, építőmérnök BSc., szerkezet építő MSc.)

            Mechanika I. (Statika), Mechanika II. (Szilárdságtan) előadó és gyakorlatvezető

            Tartók statikája előadó és gyakorlatvezető

            Végeselemes modellezés előadó és gyakorlatvezető

            Acélszerkezetek I., Acélszerkezetek II. előadó és gyakorlatvezető

            Magasépítési acélszerkezetek előadó és gyakorlatvezető

            Magasépítési öszvérszerkezetek gyakorlatvezető

            Méretezés alapjai előadó és gyakorlatvezető

            Méretezéselmélet előadó és gyakorlatvezető

            Szerkezetvizsgáló laborgyakorlat gyakorlatvezető

            Diplomatervezés és Szakdolgozat készítés belső konzulens

            Structural Engineering Practice társelőadó

            Záróvizsga bizottsági tag

            Mechanika szigorlati bizottsági tag

 

1998.09.01 – 2003.06.30.  BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke, Budapest, PhD. hallgató

 

építőmérnök nappali egyetemi képzés

         Acélszerkezetek I., Acélszerkezetek II. társ gyakorlatvezető és konzulens

         Magasépítési acélszerkezetek társ gyakorlatvezető és konzulens

         Szerkezetvizsgáló laborgyakorlat társ gyakorlatvezető

 

Doktorandusként részt vettem nemzetközi TEMPUS és LEONARDO projektekben, konferenciákon, nemzetközi konferencia és workshop-ok szervezésében, valamint laboratóriumi kísérletek előkészítésében és végrehajtásában. A doktori iskolát absolutóriummal végeztem 2003.06.02-án.

 

1998. febr. – 2005. jún.        Dunaújvárosi Főiskola Természettudományi Intézet, Alkalmazott Matematika Tanszék, Dunaújváros, szerződéses óraadó

 

Valószínűségszámítás c. tárgy oktatása a főiskola összes nappali képzéses szakán gyakorlatvezetőként matematika szigorlat vizsgabizottsági tag

 

Műszaki tevékenység:

 

a) laboratóriumi kísérletekben való részvétel

 

       BME Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartószerkezeti Laboratóriumában elvégzett kísérletek

 

            TOP-SYSTEM térrács teljes léptékű kísérleti vizsgálatainak elvégzése

            TOP-SYSTEM térrács alkotó rúdjainak teljes léptékű kísérleti vizsgálatai

            Szerkezetvizsgáló laborgyakorlatokon végzett acélszerkezeti kísérletek

 

       PTE PMMK Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék, Tartószerkezeti Laboratóriumában elvégzett kísérletek

 

            Prof. Iványi Miklós: Ortotróp hídpálya lemezek hajlítási és nyírási vizsgálatai

            Prof. Iványi Miklós: Acélszerkezetű oszlop-gerenda kapcsolatok 3D-s teherbírás vizsgálatai

            Dr. Orbán Zoltán: Szálerősítésű vasbeton vasúti-közúti átjáró útpályaelemeinek hajlító vizsgálatai

            Szerkezetvizsgáló laborgyakorlatokhoz, diplomatervhez, tanszéki szaktárgyakhoz kapcsolódó kísérletek: acél rudak szakítóvizsgálatai, betonkocka törővizsgálatai, betongerenda hajlító kísérlete, fakocka nyomóvizsgálatai, műszálas vontatókötél szakítóvizsgálata

 

b) tervezési,szakértési munkák

 

            Pogány reptér, Acélszerkezetű szerelőcsarnok és hangár statikus tervezése, vezető tervező Benedek Dezső

            Napelemes erőmű tartószerkezeti tervezése, németországi megrendelésre, Eurocode szerint

            Kiskunhalas Strandfürdő acélszerkezetű medencecsarnok statikai felülvizsgálata, vezető tervező Benedek Dezső

            Liftakna ideiglenes fa állványzatának tartóelem méretezése Eurocode szerint

1998.február – augusztus: DUNAFERR-Kvaerner Mérnökiroda Kft., Dunaújváros, statikus tervező

A tervező csapat tagjaként részvétel több fejlesztési projektben (pl. DUNAFERR Dunai Vasmű II. kohó porleválasztó berendezés megvalósítása, acéltekercs mozgató konzoldaru – állvány méretezése, üzemen kívüli acélcsarnok felújítása, generátor-pódium acélszerkezeti méretezése, stb.).

 
 

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG, PUBLIKÁCIÓK

Kutatási terület: szerkezetek szimulációs vizsgálatai, acélszerkezeti Eurocode szabványok bevezetése a gyakorlatba. E munka során részt vettem több oktatási tankönyv összeállításában: Dr. Iványi M., szerkesztő: Eurocode Kézikönyv: Acélszerkezetek. A lemezhorpadás szerepe és vizsgálata, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002, p.185; Dr. Iványi Miklós szerkesztő: Eurocode Kézikönyv: Acélszerkezetek. – Táblázatok és méretezési példatár, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002, p.605; Dr. Iványi Miklós szerkesztő: Táblázatok acélszerkezetek méretezéséhez az Eurocode 3 szerint, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004, p.370.

Részt vettem egy új, teljes valószínűség-számításon alapuló angol nyelvű tananyag kidolgozásában is LEONARDO projekt keretében 1999-2001 között: Marek, P., Brozzetti, J. and Gustar, M. editors: Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo Simulation, Fülöp Attila as co-author of several chapters, TeReCo Product, ITAM CAS CR, Prague, 2001 June.; Dr. Iványi Miklós – Fülöp Attila, szerkesztők: Acélszerkezetek szimulációs vizsgálatai megbízhatósági eljárással - Examination of Steel Structures using Simulation-based Reliability Assessment (SBRA-method), Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001, p.286

2004. december 15-én előadást tartottam az MTA Szilárd Testek Mechanikája Bizottság ülésén: Iványi Miklós, Vértes Katalin és Fülöp Attila Acélszerkezetek kapcsolatainak numerikus és kísérleti vizsgálatai cím egyik előadójaként.

 

Külföldi utak, ösztöndíjak:

2001 április:  TEMPUS project keretében egy hónapos tanulmányút Edinburghban a Prof. Barry H.V. Topping professzornál a Heriott Watt University-n.

2000-2001: Leonardo program keretében tevékeny részvétel egy nemzetközi munkacsoportban újfajta, angol nyelvű tananyag kidolgozásában. Munkaértekezleteken bemutatókat tartottam az elvégzett munkáról. A program vezetője Prof. Pavel Marek a Ches Tudományos Akadémiáról.

1999. márc.-aug.: Hat hónapos tanulmányút a Ph.D. képzés keretében Lisszabonban Prof. Dinar Camotimnál a Technical University of Lisbon – Department of Civil Engineering tanszéken TEMPUS támogatással. (Vékonyfalú acélszerkezetek csavarási jellemzőinek vizsgálata)

1997. február-június: Négy hónapos tanulmányút a Prof. Federico Mazzolaninál a nápolyi University of Naples “Federico II.” (Olaszország) egyetemen diplomamunka készítés céljából TEMPUS projekt keretében.

Tréningek és kurzusok:

2001. november: az ATHENS European Network Program keretében részvétel egyhetes, angol nyelvű kurzuson a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen: Plastic Analysis of Steel Structures címmel.

2000. október: CISM szervezésében egyhetes, angol nyelvű kurzuson részvétel Udinében: Refurbishment of Buildings and Bridges címmel.

 

Szervezeti tagság, közéleti tevékenység, elismerések

2005. július 13. – Elismerő Oklevél Dr. Iványi Miklósnak és Fülöp Attilának, akik „Táblázatok acélszerkezetek méretezéséhez” című könyvért a Pollack Mihály Műszaki Karon „Az év kiemelkedő szellemi alkotásáért” járó megosztott díjban részesülnek.

2004– egyéni tag a Magyarországi Acélszerkezet – Gyártók – Építők Szövetsége;

2002. szeptember 26-28: SDSS 2002 – Stability and Ductility of Steel Structures nemzetközi, angol nyelvű kollokvium szakmai programjának, előadások és konferencia kiadvány szervezése/szerkesztése, lebonyolítása

1998– tag, Közlekedéstudományi Egyesület Mérnöki Szerkezetek Szakosztálya

Announced Topics

Térbeli tartószerkezetek méretezése teljes valószínűség-számításon alapuló megbízhatósági eljárással
A téma térbeli tartószerkezetek teljes valószínűség-számításon alapuló méretezési lehetőségének vizsgálatával foglalkozik. A téma keretében a meglévő építészeti és építőmérnöki alkalmazásokat összegyűjtve a mindennapos gyakorlatban alkalmazható módszer kifejlesztése a cél, mely lehetőséget, megfelelő alapot ad egy jövőbeli szabványosítható alkalmazás kidolgozására. A teljes valószínűség-számításon alapuló méretezés versenyképes alternatívája a jelenlegi szabványos eljárásoknak.